மாயா என்ற மான் | The Journey of Maya (Hardcover book)

(Delivery time: 7 - 10 business days. The book is set on print on demand, hence we request for 7 - 10 business days.)

மாயா என்ற மான் | The Journey of Maya (Hardcover book)

This story by young author Kanmani Anbu Duraikkannan, who won "Young Tamil Author USA 2015" award. This is a deer name Maya, who likes to transform into a human being, returns back to the forest after seeing the man-made destructions and inequalities created.  

என் தமிழ்ப் பற்றை வளர்த்தெடுத்த என் பெற்றோர், எனக்குத் தமிழ்க் கற்றுக் கொடுத்த என் உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் ஆசிரியர்கள், வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்தாலும் தமிழை வளர்க்கப் பாடுபடுபவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இந்தப் புத்தகத்தைக் காணிக்கை ஆக்குவதில் மகிழ்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி! 

 

    Related Items