கதைசொல்லல் - WEEK-9 STORY

Read aloud provides several opportunities and benefits for children of all ages, from strengthening their vocabulary to increase their attention span. Every year Mar 3rd is celebrated as World Read Aloud Day, which is about celebrating the power of words, especially those words that we share from one person to another. How do children benefit from read-aloud sessions? Read aloud develops stronger vocabulary ; Builds connections between the spoken and written word ;  Provides enjoyment ; Increases attention span ;  Strengthens cognition ; Provides a safe way of exploring strong emotions ; Promotes bonding. Try a read-aloud session. We provide you with children's books, and you read aloud.  

Thank you for your support. We hope you enjoyed our audiobooks from our young author series. To read more, please subscribe to our stories. We need your support to sustain our work and encourage young authors to write more. Please email kumar.sivalingam@ipaatti.com or +1(703)-901-7904 for questions or subscriptions.

மெல்லினம் | Mellinam

GET TO KNOW OUR AUTHORS.

Customer image

Koshik Kumaravel

CA, USA

ஆதனின் தன்னம்பிக்கை - This young author won "Young Tamil author award".

எனக்கு ஊக்கம் அளித்த என் தாய் 'பத்மப்ரியா', என் தந்தை 'குமரவேல்' மற்றும் என் சகோதரன் 'இனீஷ்' அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னைத் தமிழில் பேசவும், எழுதவும் ஊக்கம் அளித்து வரும் என் தமிழ் ஆசிரியர் 'சிவக்குமார்' மாமாவிற்கும் மிக்க நன்றி.  தமிழ் வாழ்க!!! தமிழ் வளர்க!!! - கௌஷிக் குமரவேல்

Customer image

Sanjana Ram

NC, USA

நல்லதொரு மாற்றம் - This young author won "Young Tamil author award".

இந்த புத்தகத்தை எனது தாய், தந்தை, சகோதரி மற்றும் என் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்குக் காணிக்கை ஆக்குவதில் மகிழ்கிறேன். - சஞ்சனா ராம்

Customer image

Sayee Sanjana Naresh

NJ, USA

Can you write stories ? We publish. 

கதைசொல்லல் - PREVIOUS WEEKS'  STORIES

மழைத்துளிகள் 
(Radhika Shah)

தமிழரசி
(Ananya Swaminathan)

துணிவே உயர்வு
(Oliva Victor)

அன்னையர் நாள் பரிசு 
(Chandini Elango)

கனவு 
(Minnila Muthukumar)

பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் 
(Pratheesh Thevarajah)

ஆதனின் தன்னம்பிக்கை 
(Koshik Kumaravel)

வணக்கம் தமிழ்நாடு 
(Sayee Sanjana)

நல்லதொரு மாற்றம் 
(Sanjana Ram)

​Play & Learn.  

​Need a play & learn. 

சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa
சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game - ipaattiusa

சொற்கற்கள்‬ | Tamil board game

மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa
மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa
மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa
மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa
மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa
மின்னல் | Tamil Word Game - ipaattiusa

மின்னல் | Tamil Word Game

உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa
உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247) - ipaattiusa

உயிர்-மெய் (Tamil Letters 247)

Art of Storytelling  - கதைக்களம் | Storytelling sessions
Art of Storytelling  - கதைக்களம் | Storytelling sessions
Art of Storytelling  - கதைக்களம் | Storytelling sessions

Art of Storytelling - கதைக்களம் | Storytelling sessions