வாழ்நாள் பயணம் | A Lifetime Travel Journey

வாழ்நாள் பயணம் - பிரகாஷ் ஜெய்சங்கர்

எனக்கு தமிழ் சொல்லித் தந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கும், மற்றும் இந்த புத்தகத்தின் தமிழாக்கத்தில் உதவிய என் பெற்றோர்களுக்கும் என் நன்றி!

பிரகாஷ் ஜெய்சங்கர்

The books' author won the "Young Author Award".

 

Related Items