புத்திசாலி எலி | An Intelligent Mouse (Hardcover Book)

(Delivery time: 7 - 10 business days. The book is set on print on demand, hence we request for 7 - 10 business days.)

புத்திசாலி எலி | An Intelligent Mouse 

This story by young author Ananaya Sriram, who won "Young Tamil Author USA 2015" award. This is the story of a girl, who created a Golden Charriot and challanges people to move it. Every one fails, but a little mouse move the Charriot and win the Golden Charriot from the girl.   

என் தமிழ்ப் பற்றை வளர்த்தெடுத்த என் பெற்றோர், எனக்குத் தமிழ்க் கற்றுக் கொடுத்த என் உலகத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் ஆசிரியர்கள், வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்தாலும் தமிழை வளர்க்கப் பாடுபடுபவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இந்தப் புத்தகத்தைக் காணிக்கை ஆக்குவதில் மகிழ்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி! - அனன்யா சிரீராம்

    Related Items