பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் | Listen to Parents

பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் - Pratheesh Thevarajah

The author won the “Young Tamil Author 2017 – USA“ award for this book.

இந்த புத்தகத்தை என்னுடைய அப்பா தேவராஜா, அம்மா கோகிலா, அக்கா ஷக்திகா மற்றும் என் குடும்பத்தினர், இலங்கைச் சமூக பாரதியார் தமிழ்ப்பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் காணிக்கை ஆக்குகின்றேன்.

பிரதீஷ் தேவராஜா

 

Related Items